Aspekty wirtualizacji

VMware vSphere wirtualizuje i agreguje fizyczne zasoby sprzętowe w wielu systemach i zapewnia pule zasobów wirtualnych w centrum danych

Wirtualizacja jest to proces, który przełamuje twarde połączenie pomiędzy fizycznym sprzętem a systemem operacyjnym i aplikacji działających na nim. Po wirtualizacji do vSphere maszyna wirtualna, system operacyjny i aplikacje nie są już ograniczane przez limity nałożone przez przebywanie na pojedynczej maszynie fizycznej. Wirtualne odpowiedniki elementów fizycznych, takie jak przełączniki i pamięci masowe mogą działać w wirtualnej infrastrukturze, która może obejmować całe przedsiębiorstwo.

Wirtualizacja komputera

Sprzęt komputerowy X86 przeznaczony jest do uruchamiania jednego systemu operacyjnego i jednej aplikacji, pozostawiając większość maszyn niedostatecznie wykorzystanych. Nawet wiele zainstalowanych aplikacji, nie jest dostatecznie wykorzystywana przez większość maszyn. Na najbardziej podstawowym poziomie, wirtualizacja pozwala na uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na pojedynczej maszynie fizycznej, z każdej maszyny wirtualnej udostępnienie zasobów pojedynczym komputerom fizycznym w wielu środowiskach. Różne maszyny wirtualne można uruchamiać z różnymi systemami operacyjnymi i wieloma aplikacjami, w ​​izolacji, side-by-side na tej samej maszynie fizycznej.

Wirtualizacja infrastruktury

Oprócz wirtualizacji jednego fizycznego komputera, można zbudować całą infrastrukturę wirtualną z VMware vSphere, skalowanie na tysiącach połączonych fizycznych komputerach i urządzeń pamięci masowej. Poprzez korzystanie z wirtualizacji można dynamicznie przesuwać zasoby oraz przetwarzać i przydzielać zasoby sprzętowe. Nie potrzeba przypisywać serwerów, pamięci masowych, przepustowości sieci do każdej aplikacji.

Infrastruktura może obejmować wiele fizycznych urządzeń

Bare-metal hypervisor umożliwia pełną wirtualizację poszczególnych komputerów x86. Wirtualne usługi infrastrukturalne, takie jak zarządzanie zasobami, optymalizowanie dostępnych zasobów pomiędzy maszynami wirtualnymi. Automatyczne rozwiązania zapewniające specjalne możliwości optymalizacji rezerw lub przywrócenia po awarii.

Komputery w chmurze – Cloud computing

W cloud computing, operatorzy świadczą usługi hostingu na żądanie w Internecie. Cloud computing jest podobny do mediów takich jak elektryczność i telefonia. Użytkownik może określać zapotrzebowanie z poziomu usług, w każdym czasie, nie ponosząc odpowiedzialności za zarządzanie usługą. Wirtualna infrastruktura jest podstawą cloud computing. Cloud computing zależy od skalowalnego i elastycznego modelu dostarczania usług IT, a model z kolei zależy od wirtualizacji. VMware vSphere zapewnia wirtualizację.

Konsolidacja serwerów. Każda konsolidacja przez wirtualizację pozwala uzyskać więcej z istniejących serwerów. Pozwala to także na ograniczenie fizycznych zasobów, które są potrzebne do zarządzania. Pozwala osiągnąć wysoki współczynnik konsolidacji poprzez konsolidację istniejących obciążeń oraz wykorzystanie wolnych zasobów serwerów na wdrażanie nowych aplikacji i rozwiązań. W konsolidacji serwerów, maszyn fizycznych są konwertowane do maszyn wirtualnych do uruchomienia w vSphere ESXi jako Hosty

Business Continuity

Wirtualizacja umożliwia zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie planowanych i nieplanowanych przestojów, np. z vSphere można przeprowadzić migrację maszyn wirtualnych na „żywo” do innego hosta i dokonać konserwacji fizycznych serwerów w każdej chwili, bez akcjiu użytkownika i zatrzymywania usług. Nieplanowane przestoje dzięki High Availability oraz odporności na uszkodzenia, dają całkowite bezpieczeństwo i możliwość zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury. Funkcje disaster recovery chronią pliki i dane . Konfiguracja sprzętu, systemu operacyjnego, aplikacji składowana jest w jednym miejscu w kilku plikach na dysku, pamięci masowej. Ochrona tych zasobów przy użyciu narzędzi backup’u lub replikacji pozwala jeszcze bardziej zabezpieczyć system przed utratą danych.

VMware vSphere Elementy i ich funkcje

Wprowadzenie do komponentów i funkcji VMware vSphere pomaga zrozumieć części i ich wzajemnego oddziaływania.

VMware vSphere zawiera następujące elementy i funkcje

 • VMware ESXi Warstwa wirtualizacji uruchomiona na serwerach fizycznych, które abstrahuje procesor, pamięć, pamięci masowe i zasoby do wielu maszyn wirtualnych.
 • VMware vCenter ServerCentralny punkt konfiguracji i zarządzanie wirtualnymi środowiskami IT. Zapewnia podstawowe usługi centrów danych, takich jak kontrola dostępu, monitorowanie realizacji oraz zarządzania alarmami.
 • VMware vSphere Client Interfejs, który pozwala użytkownikom na zdalne łączenie się z vCenter Server lub ESXi z dowolnego komputera PC z systemem Windows.
 • VMware vSphere Web Client Interfejs WWW, który pozwala użytkownikom na zdalne łączenie się z serwerem vCenter z różnych przeglądarek internetowych i systemów operacyjnych.
 • VMware vSphere SDKs, udostępnia standardowe interfejsy dla VMware i innych firm rozwiązań dostępu VMware vSphere.
 • vSphere (VMFS) Klaster wysokiej wydajności systemu plików dla ESXi maszyn wirtualnych.
 • vSphere Virtual SMP Umożliwia podłączenie pojedynczej maszyny wirtualnej do używania wielu fizycznych procesorów jednocześnie.
 • vSphere vMotion Umożliwia migrację zasilanych maszynach wirtualnych z jednego fizycznego serwera na inny z zerowym przestojem, ciągłą dostępność usług oraz pełną integralności transakcji. Migracja z vMotion nie może być używana do przemieszczania urządzeń wirtualnych centrum danych z jednego do drugiego.
 • vSphere Storage vMotion Umożliwia migrację plików maszyny wirtualnej z jednego magazynu danych do drugiego, bez przerwy w świadczeniu usług. Możesz umieścić maszynę wirtualną i jego wszystkie dyski w jednym miejscu lub wybrać oddzielne miejsca dla plików konfiguracyjnych maszyny wirtualnej i każdego dysku wirtualnego. Maszyna wirtualna pozostaje na tym samym hoście z vMotion Storage. Migracja z Storage vMotion pozwala przenieść wirtualne dyski lub plik konfiguracyjny maszyny wirtualnej do nowego magazynu danych, gdy maszyna wirtualna jest uruchomiona. Migracja z Storage vMotion pozwala przenieść maszyny wirtualne z pamięci masowej, bez jakiejkolwiek przerwy w dostępności maszyny wirtualnej
 • vSphere High Availability (HA) Funkcja, która zapewnia wysoką dostępność dla maszyn wirtualnych. Jeśli serwer Zostanie uszkodzony, maszyny wirtualne zostaną przeniesione na inny dostępny
  serwer z wolnymi mocami
 • vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS) Przydziela pojemność dynamicznie w całej kolekcji zasobów sprzętowych dla maszyn wirtualnych. Funkcja ta obejmuje rozproszoną pamięć (DPM) umożliwia to ograniczenie zużycia energii.
 • vSphere Storage DRS Przydziela pojemność pamięci I / O dynamicznie w całej datastores. Funkcja ta obejmuje funkcje zarządzania, które minimalizują ryzyko wyczerpania przestrzeni i ryzyko spowolnienia wydajności maszyn wirtualnych.