Cyberbezpieczeństwo odgrywa dziś bardzo ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej…

Zabezpiecz się

Każdego dnia publikowane są informacje o kolejnych podatnościach zarówno aplikacyjnych, jak i sprzętowych, niestety zanim powstaną aktualizacje rozwiązujące luki bezpieczeństwa, wiele systemów zostanie zainfekowanych i wykorzystanych przez atakujących.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest codzienna weryfikacja pojawiających się zagrożeń, zwłaszcza pod kątem własnej infrastruktury i natychmiastowa reakcja i aktualizacja podatności.

Budowanie świadomości cyber zagrożeń w organizacji jest bardzo kluczowe, bowiem to użytkownik jest najczęściej najsłabszym ogniwem, a pośpiech i niewiedza mogą przynieść bardzo negatywne konsekwencje, zważywszy na skalę, szybkość i zaawansowanie obecnych cyber ataków.

Bardzo pomocne w tym obszarze są najnowocześniejsze rozwiązania EDR Endpoint Detection and Response, pozwalające w czasie rzeczywistym m.in. wykrywać, reagować, śledzić i analizować podejrzane aktywności urządzeń końcowych.

Wiodącym na rynku produktem EDR jest Falcon firmy CrowdStrike. CrowdStrike Security Cloud jest pionierem nowej generacji korporacyjnej platformy ochrony punktów końcowych, weryfikuje obciążenia, tożsamość, aplikacje, podatności od brzegu sieci, aż po chmurę. Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) oraz inteligentnego, lekkiego agenta, zapewnia skuteczną ochronę przed codziennymi cyber zagrożeniami.

Kolejnym rozwiązaniem EDR jest SentinelOne, Singularity Endpoint Protection

(EPP+EDR) Autonomiczne, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie zapobiegające zagrożeniom (EPP) oraz rozwiązanie do wykrywania zagrożeń punktów końcowych i reagowania na nie (EDR) działające z dużą szybkością, którą zapewnia uczenie maszynowe. Singularity to rozwiązanie dostarczane w formie usługi (SaaS) o wysokiej dostępności, z którego może korzystać wielu użytkowników w wielu miejscach. Zapewnia ono najszerszą w branży ochronę wszystkich najważniejszych systemów operacyjnych i umożliwia in-tegrację wielu produktów, co pozwala przedsiębiorstwu wykorzystać swoje wcześniejsze inwestycje w zabezpieczenia.

Skuteczne zapobieganie zagrożeniom i kontrola bezpieczeństwa

Warto zastąpić starsze rozwiązania antywirusowe systemami, które wykorzystują analizę statyczną opartą na sztucznej inteligencji, wytrenowanymi pod kątem wykrywania zagrożeń. Systemy te uwzględniają różne atrybuty statyczne wyodrębnione z plików wykonywalnych, eliminują zależność od sygnatur i zapewniają bardzo dużą wykrywalność zagrożeń plikowych.

Singularity Endpoint Protection (EPP+EDR) zmniejsza obszar narażony na ata-ki dzięki wbudowanej funkcji kontroli zapory firewall oraz szczegółowej kontroli urządzeń obejmującej technologie USB, Bluetooth i Bluetooth Low Energy.

Wykrywanie zagrożeń za pomocą rozwiązania StorylineTM

Zagrożenia, takie jak ataki bezplikowe, lateral movement i aktywne rootkity, są oceniane w czasie rzeczywistym metodą analizy behawioralnej opartej na sztucznej inteligencji. Umożliwia to ich skuteczne wykrywanie bez udziału człowieka.

Narzędzie Storyline automatycznie koreluje zdarzenia i przedstawia ich kontekst, co pozwala na odtworzenie całego przebiegu ataku. Analiza zagrożeń jest przeprowadzana na podstawie danych po-chodzących ze źródeł własnych i zewnętrznych, co dodatkowo zwiększa efektywność wykrywania ataków.

Opatentowana technologia 1-Click Remediation

W przypadku ataku na punkty końcowe można zastosować środki naprawcze uruchamiane jednym kliknięciem. Nie trzeba pisać nowych skryptów, co upraszcza walkę z zagrożenia-mi i skraca średni czas reakcji.

Technologia STAR™ (Storyline Active Response) umożliwia tworzenie automatycznych reguł wykrywania zagrożeń, dostosowanych do wymagań konkretnego środowiska informatycznego. Na podstawie tych reguł generowane są alerty i inicjowane odpowiednie działania.

Wykrywanie zagrożeń z wykorzystaniem rozwiązania Deep Visibility

Deep Visibility umożliwia wykrywanie i badanie zagrożeń w sposób tak prosty, że nie wymaga żadnych szkoleń. Dzięki temu więcej pracowników może się włączyć w walkę z cyberatakami. Pracownicy centrum operacji bezpieczeństwa mogą proaktywnie wykrywać zagrożenia w oparciu o zautomatyzowane reguły, pakiety wykorzystujące analizę danych oraz techniki MITRE ATT&CK.

Prosta w obsłudze funkcja wykrywania zagrożeń i określania kierunków działania ułatwia pracę analitykom przeszukującym duże ilości danych (nawet z retencją do 365 dni) dostarczanych przez funkcje telemetryczne EDR.

Intercept X Advanced z XDR,
Intercept X Advanced z EDR,
Intercept X Advanced dla
serwerów z XDR, Intercept X
Advanced dla serwerów z EDR

Sophos EDR i XDR

Intercept X łączy zaawansowane funkcje wykrywania i reagowania w punktach końcowych (EDR) z niezrównaną ochroną. Aktywnie poluje na zagrożenia, aby wykrywać wszelkie możliwe luki i podatności. Gdy problem zostanie znaleziony zdalnie, zareaguj precyzyjnie. Sophos XDR rozszerza widoczność poza punkt końcowy dzięki bogatym źródłom danych, pochodzących z End Point’a, serwerów, zapory ogniowej i poczty e-mail.

Odpowiedzi na pytania dotyczące operacji IT i poszukiwania zagrożeń

Szybko uzyskasz odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe. Zarówno administratorzy IT, jak i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa zobaczą prawdziwą wartość dodaną, wykonując codzienne operacje IT i zadania związane z polowaniem na zagrożenia.

Zacznij od najlepszej ochrony

Intercept X zatrzymuje zagrożenia, zanim będą mogły się rozpocząć. Co oznacza, że zyskujesz lepszą ochronę i poświęcasz mniej czasu na badanie incydentów, które powinny zostać automatycznie zatrzymane. Masz również dostęp do szczegółowej analizy zagrożeń, która zapewnia informacje niezbędne do podejmowania szybkich, świadomych działań.

Zweryfikuj szczegóły i szybko reaguj

Po zidentyfikowaniu czegoś, co wymaga dalszego zbadania, możesz przejść z Sophos Data Lake i zweryfikować szczegółowe informacje na żywo bezpośrednio z urządzenia, oprócz danych historycznych, nawet z 90 dni. Gdy problem zostanie potwierdzony, uzyskaj zdalny dostęp do urządzenia i podejmij wszelkie niezbędne działania, takie jak odinstalowanie aplikacji i ponowne uruchomienie.

Widoczność między produktami

Sophos XDR wykracza poza punkt końcowy i serwer, umożliwiając Sophos Firewall, Sophos Email i innym źródłom danych* wysyłać kluczowe dane do Sophos Data Lake, zapewniając niewiarygodnie szeroki wgląd w środowisko Twojej organizacji.

Otrzymuj informacje nawet wtedy, gdy urządzenie jest w trybie offline

Sophos Data Lake, kluczowy element funkcjonalności XDR i EDR, to repozytorium danych w chmurze. Umożliwia przechowywanie i dostęp do krytycznych informacji z punktów końcowych, serwerów, zapory ogniowej i poczty e-mail, a także wykorzystywanie informacji o urządzeniu, nawet gdy urządzenie jest w trybie offline.

Zacznij w kilka sekund

Wybieraj z biblioteki wstępnie napisanych zapytań SQL, aby zadawać różnorodne zapytania dotyczące IT i bezpieczeństwa.
Jeśli wolisz, możesz je dostosować lub napisać własne. Możesz także odnieść się do społeczności Sophos, gdzie zapytania są regularnie udostępniane.

Skontaktuj się
z nami