Sztuczna Inteligencja

Postęp technologiczny, wysoka moc obliczeniowa, konieczność wykorzystania informacji i zdolność uczenia się, jako cecha ludzka, są inspiracją do wspierania właściwości maszyn.

Sztuczna inteligencja postrzegana jest jako remedium na rozwiązywanie problemów dzisiejszego społeczeństwa, zwiększając kompetencje i ułatwiając pracochłonne czynności. Jej początki sięgają już lat 50 XX wieku, gdy Alan Mathison Turing zaproponował wprowadzenie zdolności maszyn do posługiwania się ludzkim językiem, jako dowód na możliwość ludzkiego myślenia, a na Uniwersytecie Carnegie Mellon powstało pierwsze laboratorium AI założone przez Allena Newella i Herberta Simona, po kilku latach powstało również na Massachusetts Institute of Technology, założone przez Johna McCarthy’ego. Oba te laboratoria są wciąż wiodącymi ośrodkami AI na świecie.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji pozwala na wykorzystanie potencjału tzw. Big Data, głównie w zakresie optymalizacji procesów zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw, dzięki czemu możliwe jest skrócenie czasów operacyjnych, zapobieganie technicznym wadom w trackie procesu, a także możliwość reakcji na wypadek problemów w czasie rzeczywistym.

Dziś sztuczna inteligencja AI, SI, jest już bardzo rozpowszechniona w różnych dziedzinach jak chociażby systemy nawigacji samochodowych, aplikacje fitness na smartfony i smartwach’e, IBM – Watson, Alexa – Amazon, prognozy pogody, obrót akcjami. Wielu producentów prowadzi projekty pilotażowe, których celem jest określenie w jakich obszarach i w jaki sposób AI może przynieść korzyści w ich działalności.

W tradycyjnej metodzie przedsiębiorcy finansowali projekty jako wydatki kapitałowe, AI oferuje mniej kosztowną alternatywę, dając możliwość wykorzystania istniejącego oprogramowania do analizy ogromnej ilości danych, odpowiednio dostosowanych do ich wyników. Od dziesięcioleci firmy „cyfryzują” swoje zakłady poprzez wdrożenia zintegrowanych systemów z kontrolą procesów, jednak wiele firm nie nadąża za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w obszarze analityki i rozwiązań wspomagających podejmowanie decyzji.

W dzisiejszych czasach wysoko wyspecjalizowani fachowcy, są trudno zastępowani na rynku pracy, AI pozwala wpływać nie tylko na wydajność, zyski, ale poprawia i standaryzuje wiedzę.

AI może samodzielnie podejmować decyzje operacyjne, dostarczyć przewidywalne i spójne dane. Sztuczna inteligencja może przewyższyć konwencjonalne technologie, ponadto dzięki wysokiej mocy obliczeniowej, narzędziom programistycznym umożliwia firmom efektywnie rozwijać i utrzymywać algorytmy we własnym zakresie. AI może zautomatyzować złożone procesy i zapewnić spójne i precyzyjne dane, dzięki czemu można szybko dostosować zmianę strategii produkcji.

Ważne jest to, by uświadomić sobie, że sztuczna inteligencja i algorytmy maszynowego uczenia się, pochodzą od ludzi, którzy je tworzą i używają, od operatorów, inżynierów i kierownictwa, dlatego zależna jest ich ścisła współpraca. Właściwe tworzenie, rozwój i utrzymanie własnej sztucznej inteligencji wymaga gromadzenia i zachowania odpowiednich zasobów ludzkich, z umiejętnościami interpersonalnymi do wspólnej pracy, nastawionych na realizację wspólnych celów. Jest to niezbędne kryterium by osiągnąć sukces w AI.

Kluczowe znaczenie mają menedżerowie projektów, którzy muszą charakteryzować się szeroką wiedzą z wielu obszarów oraz eksperci tworzący AI, których wiedza musi być zarówno z obszaru technicznego, zarządzania zmianami i biznesu.

Skontaktuj się
z nami